AI BOX system מערכת מצלמות חכמה מבוססת בינה מלאכותית

AI BOX system מערכת מצלמות חכמה מבוססת בינה מלאכותית

תאור נוסף

א.ד.י מערכות גאה להציג פתרון מהפכני כיצד ניתן להפוך מצלמה רגילה למצלמה חכמה מבוססת טכנולוגית בינה מלאכותית, מבלי שצריך להחליף את המצלמות הקיימות ברכב

מערכת AI Box מבוססת על טכנולוגית בינה מלאכותית שיודעת לזהות אובייקטים בתחום הראיה של המצלמה הקיימת ברכב. ברגע זיהוי האובייקט המערכת מעבירה לנהג מידע על הימצאות האובייקט (באמצעות צג ייעודי) ובמקרה של סכנת התנגשות המערכת תתריע באופן קולי (באזר) לנהג.

אם ברכב קיים מסך לנהג ( של מצלמת הרוורס או מסך מולטימדיה, זיהוי האובייקטים ייראו על גבי המסך

המערכת מתחברת למצלמה הקיימת ברכב, כולל מצלמה מקורית, והופכת אותה מיידית למצלמה חכמה.