מדרגות סף מחוזקות לשטח

מיגון הסף מיועד להגן על הרכב מפני פגיעות בגוף הרכב ומיועדות לבעלי רכבי שטח אשר מודעים לבעיה שירידה לשטח קשה יכולה לגרום נזק לרכב.

מדרגות סף מחוזקות לשטח